Gif-bilder

Gif-bilder är rörande bilder, man tar flera olika bilder och sätter ihop de i en stor gif-bild som loopar allt. Man kan skapa gif-bilder med olika program som är oftast gratis. GIF-bilder används ofta för att loopa roliga korta klipp.

Pikachu gör backflip #Fail

Pikatchu gör backflip, och failar

När Pikachu failar med backflips…

Eminem lite hög

Roliga rörliga bilder

Sju nya roliga rörliga .gif bilder

CaramellDansen – O-o-oa-oa…

Ny (gammal) låt! weee .______.

Levande bilder i gif

Levande och kreativa bilder. Fem bilder du inte får missa!