Gud finns

Gud finns

Började tro på gud igen..

If god is a computer programmer

“If god is a computer programmer than he’s not using windows. the universe hasn’t crashed in 13 billion years ;)

Gud finns inte

Ja, så skrev professorn i USA som hade fått ett psykbryt mitt under en lektion.