Meanwhile in meme

Meanwhile in är ett meme där bilder med text visar vad som händer på olika platser, oftast är något helt tokigt som har hänt i ett land eller på någon plats som butik - som visas på bild med texten "Meanwhile in" eller "Meanwhile at". Jag tyckte att Meanwhile at och in var så lika att de lika gärna kunde dela en taggsida med varandra.

Meanwhile at Microsoft

Meanwhile at Microsoft

Meanwhile in Norway

Meanwhile in Germany

Gasmasker i Tyskland

Gasmasker kan användas på flera olika sätt

Meanwhile in mexico

5 handplockade Meanwhile in Mexico bilder

Meanwhile in Netherlands – Holland

Meanwhile in Netherlands Holland (Nederländerna)

Meanwhile in Bulgaria

Meanwhile i Bulgarien.

Meanwhile in Russia

13 roliga ryska bilder med tema Meanwhile in Russia

Meanwhile in Sweden meme

This sh*t will change your life! not..